ЕК ЗАДЕЙСТВА ПРОЦЕДУРА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ДЕФИЦИТА

ЕК ЗАДЕЙСТВА ПРОЦЕДУРА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ДЕФИЦИТА

Европейската комисия даде срок на България до края на годината да намали бюджетния си дефицит под прага от 3 процента от БВП. Препоръката на ЕК е част от процедурата за финансова дисциплина в ЕС и е задействана, след като София отчете бюджетен дефицит от 3,9 процента от БВП за миналата година. Тази година се очаква показателят да бъде съвсем малко по-нисък. ЕК призовава българските власти да повишат ефективността на публичните разходи, като изцяло въведат планираните структурни реформи в областта на публичната администрация, здравеопазването, образованието и пенсионната система.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)