ФАКТИТЕ ЗА ДОМА НА ЛЕКАРЯ СА ВЕЧЕ ПРОЗРАЧНИ КРЕДИТЪТ ОТ 420 ХИЛ.ЛВ. Е ОБЕЗПЕЧЕН ТРОЙНО

ФАКТИТЕ ЗА  ДОМА НА ЛЕКАРЯ СА ВЕЧЕ ПРОЗРАЧНИ КРЕДИТЪТ  ОТ 420 ХИЛ.ЛВ. Е ОБЕЗПЕЧЕН ТРОЙНО

След няколкомесечна проверка на документацията и счетоводната фактология, свързана с финансовата ангажираност на БЛС към строителството на Дома на лекаря, на НС беше представен за първи път прозрачен отчет – кога, как , от кого и с какво обезпечение е взет кредитът от 420 хил.лв. Стана ясно, че Корпоративна търговска банка е откупила дълга на БЛС към Токуда банк чрез рефинансиране на кредита, като срещу сумата от 420 хил.лв. е предложено тройно обезпечение :

- ипотека на земята от 1760 кв.м

- ипотека върху правото на строеж

- особен залог върху банковите сметки на БЛС / разплащателни, депозитни и т.н./

Ипотекирането е извършено без да има изготвена актуална оценка за реалната стойност на земята от лицензиран оценител. Бяха представени становищата на адвоката на БЛС Иван Сотиров и на главния счетоводител Светла Стефанова, с които можете да се запознаете в пълен текст по – долу. Във връзка с търсене на по-изгодни за БЛС условия и с оглед краткото време за реакция,/ предвид изтичащия срок на разрешителното за строеж/ по предложение на д-р Здравко Димитров,председател на РЛК Бургас, Националният съвет взе следните решения:

- Да се потърси по – изгодно предложение за рефинансиране на кредита от Корпоративна търговска банка

- Да се извърши актуална оценка за стойността на земята от лицензиран оценител

- Да се извърши ревизия на платените дейности на фирмата – изпълнител на проектите

- Да се открие процедура за търсене на стратегически инвеститор за стоежа на Дома

СТАНОВИЩА:
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists