III НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ НА ТЕМА „ПНЕВМОНИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ”

III НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ НА ТЕМА „ПНЕВМОНИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ”

„Българска Асоциация Детска Пневмология” провежда своя III национален симпозиум на тема „Пневмонии в детска възраст”.
Симпозиумът ще се проведе в хотел „Дедеман Принцес”, град София на 26-27 ноември 2010 г.
Крайният срок за заявка е 15 ноември 2010 г. Моля, всички желаещи да участват в симпозиума на „Българска Асоциация Детска Пневмология”, да съобщят писмено на следния e-mail адрес:
reservations@mercury-bg.com
телефон: 02/ 832 01 87
факс: 02/ 931 14 61
Таксата за участие е 50.00 лева. Сумата може да бъде платена на следната банкова сметка:
„Меркурий–97” ЕООД
Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG27UNCR76301008756104
Прилагаме научната програма на симпозиума тук:
Регистрационна форма - [тук:](</images/Documents/p-registration form.doc>)
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists