Интерактивен справочник за лечение на COVID-19

От лекари на първа линия за лекари на първа линия

От лекари на първа линия за лекари на първа линия

България е сред държавите с най-висока смъртност от COVID-19. В страната ни липсва и единен унифициран протокол за диагностика и лечение на болестта COVID-19. Затова д-р Г. Димитров, д-р Т. Вълков и д-р Д. Димитров решиха да съберат и обединят всички знания, базирани на доказателства, наред с протоколите на държавите с най-ниска смъртност от COVID-19 (Израел, САЩ, Англия и Германия) и да ги систематизират в един чисто практически, интерактивен справочник на български език.

Специфична профилактика на COVID-19

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists