Интерактивен справочник за лечение на COVID-19

От лекари на първа линия за лекари на първа линия

От лекари на първа линия за лекари на първа линия

България е сред държавите с най-висока смъртност от COVID-19. В страната ни липсва и единен унифициран протокол за диагностика и лечение на болестта COVID-19. Затова д-р Г. Димитров, д-р Т. Вълков и д-р Д. Димитров решиха да съберат и обединят всички знания, базирани на доказателства, наред с протоколите на държавите с най-ниска смъртност от COVID-19 (Израел, САЩ, Англия и Германия) и да ги систематизират в един чисто практически, интерактивен справочник на български език.

Специфична профилактика на COVID-19

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)