ИЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ ПО ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ.137 АЛ.3 ОТ НРД

СЪВМЕСТНОТО УКАЗАНИЕ ПО ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ.137 АЛ.3 ОТ НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2018 Г. МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists