ИЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ ПО ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ.137 АЛ.3 ОТ НРД

СЪВМЕСТНОТО УКАЗАНИЕ ПО ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ.137 АЛ.3 ОТ НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2018 Г. МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)