ИЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ ПО ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2018

Със съдържанието на писмото до НЗОК можете да се запознаете тук

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists