КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ ЩЕ ВЛЯЗАТ В СИЛА ПРИ ПРОМЯНА НА НРД И ОСИГУРЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС

КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ ЩЕ ВЛЯЗАТ В СИЛА ПРИ ПРОМЯНА НА НРД И ОСИГУРЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС

Публикуваните в Държавен вестник бр.45 от 15.06.2010г. нови пет клинични пътеки (четири за долекуване и една за първични имунодефицити) могат да влязат в сила след промяна на Националния рамков договор за 2010 г. (НРД) и подсигурено финансиране от бюджета на Националната здравноосигуритела каса (НЗОК).

НЗОК, съвместно с Министерството на финансите, е предприела мерки за остойностяването на тези клинични пътеки, съгласно Закона за здравното осигуряване, а промяната на НРД ще бъде обсъдена с БЛС на предстояща среща в края на юни.

С клиничните пътеки за долекуване ще се даде възможност на лечебните заведения за болнична помощ, които след въвеждането на Националната здравна карта няма да работят като болници за активно лечение, да работят като болници за долекуване.

16.__06.2010г.ПРЕСЦЕНТЪР НА НЗОК__
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists