Методики за остойностяване на лекарския труд

МОДЕЛ НА МОТИВАЦИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЛЕКАРСКИ ПЕРСОНАЛ

МОДЕЛ НА МОТИВАЦИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЛЕКАРСКИ ПЕРСОНАЛ

Моделът е разработен от Съвета по икономически и публични политики, който е изследователска и консултантска мрежа към Института по икономика и политики

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

В изработването й са участвали: зам.-председателя на БЛС - д-р Галинка Павлова, д-р Георги Ставракев, д-р Здравко Димитров, д-р Павлина Здравкова, д-р Таня Аврамова, д-р Георги Цигаровски, д-р Ивелин Йоцов. След близо година проучвания на теоретични ...

Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists