National Alliance for Cardiovascular Health

National Alliance for Cardiovascular Health

Дружеството на кардиолозите в България и „Капитал“ Ви канят на първата среща на

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СЪРДЕЧНО - СЪДОВО ЗДРАВЕ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СЪВРЕМЕННО РИСК-БАЗИРАНО ЛЕЧЕНИЕ НА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИТЕ СЪРДЕЧНО - СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

28 септември, 14:00 ч.

Формат: Кръгла маса

Вход: Само с покани

Акценти в събитието:

Целта на Националния алианс за сърдечно - съдово здраве е извеждане на атеросклеротичните сърдечно - съдови заболявания като национален здравен приоритет.

Въз основа на наличните данни те могат да бъдат приети като основна причина за липсата на подобрение в здравните показатели на популационно ниво, свързани със сърдечно - съдовите заболявания.

Настоящата кръглата маса ще даде начало на открита дискусия в рамките на Националния алианс и ще даде възможност за приемане на конкретни консенсусни решения за създаване на ефективно работеща национална стратегия за сърдечно - съдово здраве.

Участие във форума ще вземат представители на заинтересовани страни – академия, съсловни и професионални организации, изпълнители на медицинска помощ, неправителствен сектор и медии.

Събитието ще бъде с безплатен достъп, но изисква задължително регистрациятук.

Всички подробности можете да видите на този линк: https://www.capital.bg/event/223

Програма:

14:00 - 14:20Национални здравни приоритети – фокус върху сърдечно - съдовите заболявания Prof. Stephan Achenbach, ESC чл.-кор. проф. д-р Асен Гудев, дмн, ДКБ доц. д-р Васил Велчев, дм, ДКБ, Дружество по интервенционална кардиология (BulSIC)

Дискусия

14:20 - 14:40Обобщен анализ на здравната система в България – национални здравни показатели доц. д-р Михаил Околийски, СЗО

Дискусия

14:40 - 15:00Секторна здравна стратегия – риск-базирани програми за първична и вторична превенция проф. д-р Григор Димитров, Българска стопанска камара проф. д-р Арман Постаджиян, дм, ДКБ, Българска лига по хипертония

Дискусия

15:00 - 15:20Качество на здравните данни и място на дигиталното здравеопазване. Оценка на здравните услуги, основана на резултати

проф. д-р Йото Йотов, дм, ДКБ доц. д-р Мария Токмакова, дм, ДКБ

15:20 - 15:40Лекарствена политика и достъп до иновативни здравни решения д-р Александър Симидчиев, Сдружение "Въздух за здраве" доц. Зорница Миткова, "Център по компетентност и здравни анализи", МУ София

Дискусия

15:40 - 16:00Роля на обществото и пациентските общности за промоция на здравето и превенция на атеросклеротичните сърдечно - съдови заболявания адв. Христина Николова, ЦЗПЗ проф. д-р Снежана Тишева, дмн, ДКБ Васил Трайков, дм, ДКБ, ССКЕБ

Дискусия

16:00 - 16:20Партньорство с неправителствения сектор – за въвеждане на иновации в кардиологията Мира Ганова, DHI клъстер проф. д-р Иво Петров, дмн, ДКБ, Българско дружество за ендоваскуларна терапия (BSET) доц. д-р Кирил Карамфилов, дм, ДКБ

16:20 - 16:30Обобщение и последващи действия чл.-кор. проф. д-р Асен Гудев, дмн, ДКБ

През последните 60 секунди в света са починали ~ 34 души в резултат на инфаркт на миокарда или инсулт. В България от сърдечно - съдови заболявания страдат 1,6 млн. души. 75% от повторните сърдечно - съдови събития са предотвратими.

Налице е спешна нужда от понижаването на смъртността, дължаща се на ССЗ, в световен мащаб Глобалният план за действие 25X25 на СЗО, който стартира през 2013 г., цели понижаване на преждевременната смърт, свързана с незаразни заболявания, с 25% до 2025 г.

Смъртността, дължаща се на ССЗ, е един от показателите, подлежащи в най-голяма степен на бърза промяна. Във връзка с това Eвропейското кардиологично дружество инициира призив за обединени спешни действия, насочени към намаляване на преждевременната заболеваемост и смъртност от ССЗ в страните от Европейския съюз и преодоляване на съществуващите неравенства в здравните грижи и показатели.

България обаче няма план за справяне със сърдечно - съдовите заболявания, които са основната причина за смъртност в страната.

Крайно време е да се дискутира бъдещето на кардиологията, бъдещето на лечението и диагностиката на пациентите, по-доброто здраве, което съсредоточените ни усилия могат да донесат на България.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists