НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СЪРДЕЧНО - СЪДОВО ЗДРАВЕ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СЪРДЕЧНО - СЪДОВО ЗДРАВЕ

Дружеството на кардиолозите в България и „Капитал“ Ви канят на първата среща на

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СЪРДЕЧНО - СЪДОВО ЗДРАВЕ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СЪВРЕМЕННО РИСК-БАЗИРАНО ЛЕЧЕНИЕ НА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИТЕ СЪРДЕЧНО - СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

28 септември, 14:00 ч.

Формат: Кръгла маса

Вход: Само с покани

Акценти в събитието:

Целта на Националния алианс за сърдечно - съдово здраве е извеждане на атеросклеротичните сърдечно - съдови заболявания като национален здравен приоритет.

Въз основа на наличните данни те могат да бъдат приети като основна причина за липсата на подобрение в здравните показатели на популационно ниво, свързани със сърдечно - съдовите заболявания.

Настоящата кръглата маса ще даде начало на открита дискусия в рамките на Националния алианс и ще даде възможност за приемане на конкретни консенсусни решения за създаване на ефективно работеща национална стратегия за сърдечно - съдово здраве.

Участие във форума ще вземат представители на заинтересовани страни – академия, съсловни и професионални организации, изпълнители на медицинска помощ, неправителствен сектор и медии.

Събитието ще бъде с безплатен достъп, но изисква задължително регистрациятук.

Всички подробности можете да видите на този линк: https://www.capital.bg/event/223

Програма:

14:00 - 14:20Национални здравни приоритети – фокус върху сърдечно - съдовите заболявания Prof. Stephan Achenbach, ESC чл.-кор. проф. д-р Асен Гудев, дмн, ДКБ доц. д-р Васил Велчев, дм, ДКБ, Дружество по интервенционална кардиология (BulSIC)

Дискусия

14:20 - 14:40Обобщен анализ на здравната система в България – национални здравни показатели доц. д-р Михаил Околийски, СЗО

Дискусия

14:40 - 15:00Секторна здравна стратегия – риск-базирани програми за първична и вторична превенция проф. д-р Григор Димитров, Българска стопанска камара проф. д-р Арман Постаджиян, дм, ДКБ, Българска лига по хипертония

Дискусия

15:00 - 15:20Качество на здравните данни и място на дигиталното здравеопазване. Оценка на здравните услуги, основана на резултати

проф. д-р Йото Йотов, дм, ДКБ доц. д-р Мария Токмакова, дм, ДКБ

15:20 - 15:40Лекарствена политика и достъп до иновативни здравни решения д-р Александър Симидчиев, Сдружение "Въздух за здраве" доц. Зорница Миткова, "Център по компетентност и здравни анализи", МУ София

Дискусия

15:40 - 16:00Роля на обществото и пациентските общности за промоция на здравето и превенция на атеросклеротичните сърдечно - съдови заболявания адв. Христина Николова, ЦЗПЗ проф. д-р Снежана Тишева, дмн, ДКБ Васил Трайков, дм, ДКБ, ССКЕБ

Дискусия

16:00 - 16:20Партньорство с неправителствения сектор – за въвеждане на иновации в кардиологията Мира Ганова, DHI клъстер проф. д-р Иво Петров, дмн, ДКБ, Българско дружество за ендоваскуларна терапия (BSET) доц. д-р Кирил Карамфилов, дм, ДКБ

16:20 - 16:30Обобщение и последващи действия чл.-кор. проф. д-р Асен Гудев, дмн, ДКБ

През последните 60 секунди в света са починали ~ 34 души в резултат на инфаркт на миокарда или инсулт. В България от сърдечно - съдови заболявания страдат 1,6 млн. души. 75% от повторните сърдечно - съдови събития са предотвратими.

Налице е спешна нужда от понижаването на смъртността, дължаща се на ССЗ, в световен мащаб Глобалният план за действие 25X25 на СЗО, който стартира през 2013 г., цели понижаване на преждевременната смърт, свързана с незаразни заболявания, с 25% до 2025 г.

Смъртността, дължаща се на ССЗ, е един от показателите, подлежащи в най-голяма степен на бърза промяна. Във връзка с това Eвропейското кардиологично дружество инициира призив за обединени спешни действия, насочени към намаляване на преждевременната заболеваемост и смъртност от ССЗ в страните от Европейския съюз и преодоляване на съществуващите неравенства в здравните грижи и показатели.

България обаче няма план за справяне със сърдечно - съдовите заболявания, които са основната причина за смъртност в страната.

Крайно време е да се дискутира бъдещето на кардиологията, бъдещето на лечението и диагностиката на пациентите, по-доброто здраве, което съсредоточените ни усилия могат да донесат на България.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)