НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС

На състоялата се вчера, 29.06.2010 г., Национална конференция на БЛС беше гласувана следната[декларация:](</images/Documents/deklaraciq 29.06.2010-3.doc>)
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists