НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС

На състоялата се вчера, 29.06.2010 г., Национална конференция на БЛС беше гласувана следната[декларация:](</images/Documents/deklaraciq 29.06.2010-3.doc>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)