НЕДОСТИГ НА КАДРИ - НУЖДАЕМ СЕ ОТ 29 000 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И 1000 ОПЛ

НЕДОСТИГ НА КАДРИ - НУЖДАЕМ СЕ ОТ 29 000 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И 1000 ОПЛ

У нас липсват около 1000 общопрактикуващи лекари, броят на психиатрите трябва да се увеличи с близо 70%, а акушерките трябва да са с над 2 хиляди повече. Дефицитът на медицински сестри е най-сериозен. В момента у нас на един лекар се пада по-малко от една медицинска сестра, което прави функционирането на здравната система неадекватно, тъй като не покрива изискването за две сестри на един лекар, а според Световната здравна организация, те трябва да бъдат дори 3. Казано по друг начин, страната ни има спешна нужда да влее в здравеопазването още 29 хиляди медицински сестри, което е дори повече от бройката, с която разполагаме в момента. Като само за територията на София-град, са необходими над 8 хиляди.

Как изглежда разпределението в страната по отношение на някои други специалисти? В 5 области разполагат с брой лекари на 100 хиляди души население, по-голям от средния за Европа. Това са областите с трите ни най-големи градове, плюс Плевен и Стара Загора. Във всички останали има недостиг, като той е най-голям в Благоевград, Кърджали и Хасково. Единствената област, в която общопрактикуващите лекари са относително достатъчно е Плевен, а дефицит на психиатри няма само в Ловеч. Като възможни решения за този остър дефицит, авторите на изследването предлагат приоритизиране на обучението на медицински специалисти – в това число и на чужденци, обратно привличане на българските специалисти от чужбина и значително подобряване на условията на труд и на възможностите за кариерно развитие.

По отношение на разпределението на специалистите по области е налице силен дисбаланс. Над половината лекари се намират в шест от всички 28 области в страната. Това са освен столицата, Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора и Бургас. През последните 20 години, най-голям ръст се наблюдава в броя на лекарите по дентална медицина. Те са се увеличили в половината области на страната. Акушер-гинеколози, психиатри и акушерки бележат слаб ръст в едва между 6 и 8 области. А най-голям е спадът при общопрактикуващите лекари. Няма област в страната, където те да не намаляват прогресивно. Следват ги медицинските сестри, които са се увеличили единствено в София и педиатрите, които са станали повече само във Варна и Бургас.

You can see all the material here

Source: Нова телевизия Нова телевизия
Lastest news


SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists