News

And the Montana RLK insists on the resignations of Prof. Salchev and Dr. Zlatanov

And the Montana RLK insists on the resignations of Prof. Salchev...

The proposed increase in hospital funds with only 8% is not enough, ”according to the District Medical College

more
Financing new equipment of medical offices under the Rural Development Program

Financing new equipment of medical offices under the Rural Development...

The admission of projects for the financing of new equipment of medical offices in rural municipalities under sub -measure 6.4.1 of the Rural Development Program has started from the...

more
And RLK Varna stands behind the actions of the Board of BMA

And RLK Varna stands behind the actions of the Board of BMA

We strongly object to the violation of the negotiation process by the NHIF, which leads to the inability to conclude R&D 2023-2025 with optimized working conditions set out in it.

more
И РЛК ПЛОВДИВ НАСТОЯВА ЗА ОСТАВКИТЕ НА ПРОФ. САЛЧЕВ И Д-Р ЗЛАТАНОВ

И РЛК ПЛОВДИВ НАСТОЯВА ЗА ОСТАВКИТЕ НА ПРОФ. САЛЧЕВ И Д-Р ЗЛАТАНОВ

Районната колегия на БЛС – Пловдив изразява пълна подкрепа в националното ръководство на БЛС относно исканите оставки на управителят на НЗОК – проф. Салчев и председателят на Надзорния...

more
РЛК РАЗГРАД СЪЩО ПОИСКА ОСТАВКИТЕ НА ШЕФА НА НЗОК ПРОФ. САЛЧЕВ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАДЗОРА Д-Р ЗЛАТАНОВ

РЛК РАЗГРАД СЪЩО ПОИСКА ОСТАВКИТЕ НА ШЕФА НА НЗОК ПРОФ. САЛЧЕВ...

Присъединяваме се към становището, че Блс няма да допусне вземането на еднолични решения, които са в ущърб на съсловието и водещи до невъзможността за преговори за сключване на НРД...

more
И РЛК СТАРА ЗАГОРА ПОИСКА ОСТАВКИТЕ НА ШЕФА НА НЗОК ПРОФ. САЛЧЕВ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАДЗОРА Д-Р ЗЛАТАНОВ

И РЛК СТАРА ЗАГОРА ПОИСКА ОСТАВКИТЕ НА ШЕФА НА НЗОК ПРОФ. САЛЧЕВ...

Пестенето на пари от здравноосигурителните вноски, с цел те да бъдат прехвърлени в бюджета на НЗОК за следващата година, е "рецидив в опитите за прикриване на средствата за здраве"

more
And RLK Pleven stands behind the actions of the Board of BLS

And RLK Pleven stands behind the actions of the Board of BLS

The contractual process is bilateral and the sole approach is in contrast to the law

more
РЛК В. ТЪРНОВО ПОДКРЕПЯ ДЕЙСТВИЯТА НА УС НА БЛС

РЛК В. ТЪРНОВО ПОДКРЕПЯ ДЕЙСТВИЯТА НА УС НА БЛС

РК на БЛС – В. Търново подкрепя действията и искането на УС на БЛС за оставки на управителя на НЗОК проф. Салчев и председателя на НС д-р Златанов, поради вземането на еднолични решения...

more
RLK Ruse supports the actions of the Board of BMA

RLK Ruse supports the actions of the Board of BMA

The negotiation process for the conclusion of R&D 2023-2025, as well as an annex under the current one, is by law the obligation of the Board of the BMA and the Supervisory Board of...

more
RLK Vratsa supports the actions of the Board of BMA

RLK Vratsa supports the actions of the Board of BMA

We stand behind all the actions of the MB and we strongly appeal for their radicality.

more


 


Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists