НРД за медицинските дейности за 2023-2025 г.

ПРАВИЛА И РЕД НА УС НА БЛС ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА "ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО КОНКРЕТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ГРУПИ ЛЕКРСТВЕНИ ПРОДУКТИ"

Правила и ред на УС на БЛС за съгласуване на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти“ от 1 септември 2023 г. за МД между НЗОК и БЛС за 2023-2025 г.

Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists