НРД

На 27 април 2000 година е подписан първият за България Национален рамков договор /НРД/ между Националната здравноосигурителна каса и съсловните организации на лекарите и стоматолозите. Това е първият договор на консенсусна основа, който определя правата и задълженията на НЗОК, Българския лекарски съюз, Съюза на стоматолозите в България /Български зъболекарски съюз/, районните здравоосигурителни каси и изпълнителите на извънболнична медицинска помощ в здравната система.

Преговори НРД 2023-2025

Преговори НРД 2023-2025

НРД за медицинските дейности за 2023-2025 г.

НРД 2020 - 2022

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022

НРД 2019

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2019

НРД 2018

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018

НРД 2017

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2017

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)