НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЩАТА И СПЕЦИАЛНАТА ЧАСТ НА НРД 2012 ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЩАТА И СПЕЦИАЛНАТА ЧАСТ НА НРД 2012 ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Протокола от срещата на работната група между служители на НЗОК и експерти на БЛС с предложенията за Общата част на НРД 2012 от 15.11.2011 г. можете да прочетете тук:
Протокола от срещата на работната група между служители на НЗОК и експерти на БЛС с предложенията за Специалната част на НРД 2012 от 16.11.2011 г. можете да прочетете тук:
Протокола от срещата на работната група между служители на НЗОК и експерти на БЛС за НРД 2012 от 22.11.2011 г. можете да прочетете тук:
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists