НРД за медицинските дейности за 2023-2025 г.

ПРАВИЛА И РЕД НА УС НА БЛС ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА "ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО КОНКРЕТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ГРУПИ ЛЕКРСТВЕНИ ПРОДУКТИ"

Правила и ред на УС на БЛС за съгласуване на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти“ от 1 септември 2023 г. за МД между НЗОК и БЛС за 2023-2025 г.

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)