ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ ОТНОСНО СРОКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА"

ПИСМОТО ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ ОТНОСНО СРОКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА" МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists