ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ ОТНОСНО СРОКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА"

ПИСМОТО ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ ОТНОСНО СРОКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА" МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)