ПИСМО ДО НЗОК ОТНОСНО ЧЛ.49, АЛ.2 НА НРДМД 2018

С писмото до д-р Дечо Дечев – управител на НЗОК може да се запознаететук:

Писмото от РЛК Велико Търново, относно нуждата от издаване на съвместно указание тук:

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists