ПИСМО НА БЛС ОТНОСНО КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Със съдържанието на писмото можете да се запознаете тук

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists