ПИСМО НА БЛС ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ И ГОДИШНИ СТОЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА БМП ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕД 1.1.3.7 ОТ ЗБНЗОК 2019 Г

С писмото до г-жа Начева и д-р Дечев можете да се запознаете тук

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists