ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ НА ГРУПОВИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ПИМП, СИМП, МЦ И ДКЦ

Становището на БЛС от 23.01.2019 г. можете да видите __тук__

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists