ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ НА ГРУПОВИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ПИМП, СИМП, МЦ И ДКЦ

Становището на БЛС от 23.01.2019 г. можете да видите __тук__

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)