ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЛС В РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ

С писмото до г-н Кирил Ананиев можете да се запознаете тук

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists