ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЛС В РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ

С писмото до г-н Кирил Ананиев можете да се запознаете тук

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)