ПРЕГОВОРИТЕ ПО НРД 2012 ПРОДЪЛЖАВАТ

ПРЕГОВОРИТЕ ПО НРД 2012 ПРОДЪЛЖАВАТ

Протокола от срещата на работната група между служители на НЗОК и експерти на БЛС за НРД 2012 за МД - СИМП от 23.11.2011 г. можете да прочетете тук:
Проекта на НРД 2012 за МД - СИМП от 22.11.2011 г. можете да прочетете [тук:](</images/Documents/proekt na nrd 2012_md_simp_22-11-2011.doc>)
Проекта на НРД 2012 за МД от 23.11.2011 г. можете да прочетете тук:
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists