ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ

ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Моля да се запознаете с предложените проекти на медицински стандарти по съответните специалности.Ако имате предложения,моля да ги изпратите в срок до 21.06.2010г.на експертите към БЛС. Те ще бъдат представени от д-р Г.Ставракев – зам.председател на БЛС и доц. д-р Л. Хафезова, /член на УС/ при обсъждането на проектите на медицинските стандарти на заседанието на Съвета по стандартите на 22.06.2010г.

Тук можете да се запознаете по-подробно с Медицински стандарт „Клинична лаборатория”, стандарт "Детска кардиология", стандарт „Професионални болести”, стандарт "Ревматология" и нивата на компетентност по „ Професионални болести”.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists