ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ

ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Моля да се запознаете с предложените проекти на медицински стандарти по съответните специалности.Ако имате предложения,моля да ги изпратите в срок до 21.06.2010г.на експертите към БЛС. Те ще бъдат представени от д-р Г.Ставракев – зам.председател на БЛС и доц. д-р Л. Хафезова, /член на УС/ при обсъждането на проектите на медицинските стандарти на заседанието на Съвета по стандартите на 22.06.2010г.

Тук можете да се запознаете по-подробно с Медицински стандарт „Клинична лаборатория”, стандарт "Детска кардиология", стандарт „Професионални болести”, стандарт "Ревматология" и нивата на компетентност по „ Професионални болести”.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)