ПРОФ. ГЕНЧО НАЧЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“: ТРЯБВА ДА ИМА ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦИТЕ

ПРОФ. ГЕНЧО НАЧЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“: ТРЯБВА ДА ИМА ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦИТЕ

__01.12.2011 г., с. 14
У нас се изврати идеята за избор на екип
- Проф. Начев, трябва ли да бъдат завишени с 10 пъти глобите за лекарска грешка?
- Аз съм „за“ това да има строги наказания при установени лекарски грешки. Независимо от какво са продиктувани те. Дали причината е немарливост, недостатъчна ангажираност с лечебния процес или липса на познания и умения. Но трябва да кажем какво е лекарска грешка. Необходима е дефиниция на понятието. Невинаги, когато човек умира, това е резултат от лекарска грешка. Трябва да се има предвид, че лекарите са хора. Те не могат да се обожествяват. На човека е присъщо да греши. Преди да има санкции, трябва да се въведат строги правила, както и да се проведат определени мероприятия, целящи обективно да намалят риска от лекарски грешки.
Цялото интервю можете да прочетете [
тук:__](/images/Documents/interview_klasa_prof.na4ev_1-12-2011.doc)
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists