ПРОТОКОЛ от работна среща по изготвяне на съвместни указания между БЛС и НЗОК

ПРОТОКОЛ   от работна среща по изготвяне на съвместни указания между БЛС и НЗОК

ПРОТОКОЛ
от работна среща по изготвяне на съвместни указания между БЛС и НЗОК относно тълкуването и прилагането на НРД 2010

В КП №45 текста под забележката се променя, както следва „При установяване на многоклонова болест преценката на вида лечение (интервенционално или оперативно), следва да стане след вземане на второ мнение от кардиохирург”.

В КП.№ 216 изискването за 20 операции през последната година отпада за втория специалист.

За КП №№ 215, 216, 220, 221 изискването за налични КТ/МРТ на територията на ЛЗ, става звено по договор на населеното място.

По запитване на СБАЛО – болницата може да работи по клинични пътеки, съгласно профила на лечебното заведение – КП №№ 259, 260 и КП №261.

За БЛС: За НЗОК:

Д-р Цветан Райчинов Жени Начева
Председател УС на БЛС Директор на дирекция БФП

11.01.2010г.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists