ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЛС И НЗОК ЗА НРД ЗА МД 2019 Г. ПО КП 255 И 256 ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ 30.11.2018 Г.

Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists