ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЛС И НЗОК ЗА НРД ЗА МД 2019 Г. ПО КП 255 И 256 ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ 30.11.2018 Г.

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)