Регистър на БЛС

Регистър на БЛС

До РЛК на БЛС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Моля, да изпращате цялата информация относно регистъра на БЛС на е-мейл – blsregistar@gmail.com.
Моля, спазвайте утвърдената до момента форма и подавайте пълна информация за заявените промени.
В скоро време ще започне поетапното публикуване на актуалния регистър на сайта на БЛС

Д-р Димитър Ленков
Гл.секретар на БЛС

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists