Регистър на БЛС

Регистър на БЛС

До РЛК на БЛС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Моля, да изпращате цялата информация относно регистъра на БЛС на е-мейл – blsregistar@gmail.com.
Моля, спазвайте утвърдената до момента форма и подавайте пълна информация за заявените промени.
В скоро време ще започне поетапното публикуване на актуалния регистър на сайта на БЛС

Д-р Димитър Ленков
Гл.секретар на БЛС

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)