РК НА БЛС – ГР. ПЛЕВЕН

Председател: д-р Кирил Любенов Недялков

Адрес: 5800 Плевен, България

ул. Димитър Константинов 27, ет.6, Офис 605, сградата на ГЕНИМЕКС

Email: rlk_pl@mail.bg

Телефон: 064 / 801 618

http://www.bls-pleven.org/

Административен секретар: Сара Христова 0895 724 018

Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists