РК НА БЛС – ГР. ПЛЕВЕН

Председател: д-р Кирил Любенов Недялков

Адрес: 5800 Плевен, България

ул. Димитър Константинов 27, ет.6, Офис 605, сградата на ГЕНИМЕКС

Email: rlk_pl@mail.bg

Телефон: 064 / 801 618

http://www.bls-pleven.org/

Административен секретар: Сара Христова 0895 724 018

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)