СЪБОР НА 19 ДЕКЕМВРИ

СЪБОР НА 19 ДЕКЕМВРИ

На 13 декември 2009г. в София се проведе Национален съвет на БЛС. На него беше изнесена информация за хода на преговорите по НРД и последните промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. На заседанието присъства д-р Валерий Митрев, зам. министър на здравеопазването, който даде разяснения по актуални проблеми, бъдещи действия, както и отговори на въпроси на председатели на районни колегии.
Д-р Райчинов изтъкна изключително конструктивната роля на членовете на Здравната комисия в Народното събрание и лично на д-р Лъчезар Иванов, довела до възможността НРД 2010 да бъде подписан. Според председателя на УС на БЛС при второто четене на законопроекта касаещ 90% от предложенията на съсловната организация са били приети. Подчертана беше личната роля на министър-председателя г-н Бойко Борисов за възстановяване на преговорите между БЛС и НЗОК.
Съгласно решението взето на 47 Извънреден Събор на БЛС да се проведе еднодневен извънреден събор в София относно подписването на НРД, единодушно се гласува това да стане на 19 декември, във Военно медицинска академия. Регистрацията на делегатите ще бъде от 9 до 12 часа, а заседанието се открива в 12,15ч.
На всички председатели на районни колегии бяха раздадени договорените текстове на НРД и неговите приложения. От секцията Нормативна база може да изтеглитепроекта на НРД 2010 със съответните приложения.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists