СЪБОР НА 19 ДЕКЕМВРИ

СЪБОР НА 19 ДЕКЕМВРИ

На 13 декември 2009г. в София се проведе Национален съвет на БЛС. На него беше изнесена информация за хода на преговорите по НРД и последните промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. На заседанието присъства д-р Валерий Митрев, зам. министър на здравеопазването, който даде разяснения по актуални проблеми, бъдещи действия, както и отговори на въпроси на председатели на районни колегии.
Д-р Райчинов изтъкна изключително конструктивната роля на членовете на Здравната комисия в Народното събрание и лично на д-р Лъчезар Иванов, довела до възможността НРД 2010 да бъде подписан. Според председателя на УС на БЛС при второто четене на законопроекта касаещ 90% от предложенията на съсловната организация са били приети. Подчертана беше личната роля на министър-председателя г-н Бойко Борисов за възстановяване на преговорите между БЛС и НЗОК.
Съгласно решението взето на 47 Извънреден Събор на БЛС да се проведе еднодневен извънреден събор в София относно подписването на НРД, единодушно се гласува това да стане на 19 декември, във Военно медицинска академия. Регистрацията на делегатите ще бъде от 9 до 12 часа, а заседанието се открива в 12,15ч.
На всички председатели на районни колегии бяха раздадени договорените текстове на НРД и неговите приложения. От секцията Нормативна база може да изтеглитепроекта на НРД 2010 със съответните приложения.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)