СЪГЛАСУВАТЕЛНО ПИСМО ОТ 23.01.2019 Г.

ОТНОСНО ПРОЕКТ НА "ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНОТО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА РАБОТА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕГИСТРИРАНИ В РЗИ АДРЕСИ С НЕБЛАГОПРИЯТНИУСЛОВИЯ НА РАБОТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПИМП - ВИЖ ТУК

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists