СЪГЛАСУВАТЕЛНО ПИСМО ОТ 23.01.2019 Г.

ОТНОСНО ПРОЕКТ НА "ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНОТО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА РАБОТА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕГИСТРИРАНИ В РЗИ АДРЕСИ С НЕБЛАГОПРИЯТНИУСЛОВИЯ НА РАБОТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПИМП - ВИЖ ТУК

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)