СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА ВМА ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗАНИЕ РД -16-11/11.03.2019 Г

Със съдържанието на становището можете да се запознаете тук

Със съдържанието на полученото от ВМА писмо можете да се запознаететук

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists