СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА ВМА ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗАНИЕ РД -16-11/11.03.2019 Г

Със съдържанието на становището можете да се запознаете тук

Със съдържанието на полученото от ВМА писмо можете да се запознаететук

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)