СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.84, АЛ 2, ЧЛ. 177 И ЧЛ. 334 НА НРД 2018

Със становището на БЛС можете да се запознаете тук

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists