СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО РАЗПОРЕДБАТА НА ПАРАГРАФ 70 НА ДОГОВОРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2018

Със становището на БЛС можете да се запознаете тук

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists