СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО РАЗПОРЕДБАТА НА ПАРАГРАФ 70 НА ДОГОВОРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2018

Със становището на БЛС можете да се запознаете тук

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)