УКАЗАНИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ДОЗИ ОТ МНОГО ФАЗОВИТЕ ФЛАКОНИ НА НАЛИЧНИТЕ В СТРАНАТА ВАКСИНИ

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists